Scroll Top

ÅD MTR ALARMSENTRAL

Andre stopper ved varsling… Vi tar grep!

ÅD MTR alarmsentral er en revolusjonerende måte å tenke sikkerhet på. Man har en proaktiv framgangsmåte, fanger opp tendenser på tvers av plattformer og jobber forebyggende.

På alarmsentralen arbeider et team av dedikerte trusseljegere som overvåker og kontrollerer, samt forhindrer angrep, 24/7/365. I tillegg har man automatiserte prosesser som tar seg av de kjente truslene.

BESKYTT

Forhindre angrep og beskytter mot kjente sårbarheter.

ss
OPPDAG

Oppdager pågående angrep og identifiserer ondsinnet oppførsel.

HANDLE

Undersøker raskt og stanser angrep for å minimere påvirkningen/skaden.

Aktivt trusselsøk 24/7

ÅD MTR alarmsentralen har et team med trusseljegere som følger med på tendenser på tvers av plattformene. De ser hele bildet og kan undersøke årsakssammenhenger og dermed oppdage nye indikatorer for angrep og innbrudd som tidligere ikke kunne oppdages.

Direkte kontakt med alarmsentralen

ÅD MTR teamet er tilgjengelig døgnet rundt. Når en hendelse er bekreftet vil man få en egen trussel-responsleder og vi kan aktivt samarbeide til trusselen er nøytralisert.

Sikkerhets helsesjekk

Ved hjelp av proaktive undersøkelser og overvåkning vil man kunne avdekke svakheter i systemet og komme med anbefaling til forbedringer.

 • Trusselsøk 24/7
 • Helsesjekk av sikkerheten
 • Aktivitetsrapport
 • Detektering av mottiltak
 • Patching og management av PC-er
 • Umiddelbar menneskelig respons
 • Sjekk av backup
 • Fjernhjelp
 • En bruker kan benytte produktet på opp til 3 pc-er
 • Proaktive sikkerhetsforbedringer
 • Egen trussel-responsleder ved angrep
 • Direkte kontakt med alarmsentralen
 • Utvidet trussel søk
 • Kontinuerlig forbedring av IT sikkerheten
 • Oversikt over alle enheter i nettverket