Scroll Top
Skytjenester for bedrifter-Ålesund-data

5 UTFORDRINGER BEDRIFTEN UNNGÅR MED SKYTJENESTER

Hva er det egentlig som skiller en arbeidshverdag med lokal server og en arbeidshverdag med skytjenester? Jo, blant annet disse utfordringene.

En stadig større del av arbeidshverdagen blir digital, og mange norske bedrifter har allerede tatt steget og flyttet hele bedriften til skyen.

– Vi ser at det ofte er de samme utfordringene som går igjen hos bedriftene som velger å ta i bruk skytjenester for bedrifter, sier daglig leder i Ålesund Data, Roar Pedersen. 

Les også: Hva er egentlig skytjenester for bedrifter?

Dersom du kjenner igjen din bedrift i noen av utfordringene på listen under, kan det være et tegn på at bedriften er klar for å ta i bruk skytjenester for bedrifter. 

1: Bekymringer rundt datasikkerheten

Mange bedrifter har både ledere og ansatte som er bekymret for datasikkerheten, og det med rette. Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) rapporterer om en sterk økning i antall dataangrep i slutten av 2021. De som står bak angrepene blir stadig mer utspekulerte, og finner nye metoder for å hacke seg inn i norske bedrifter. 

Les også: Så ofte opplever norske bedrifter dataangrep

– Når bedrifter bruker lokale servere hviler hele sikkerhetsansvaret på bedriften selv. Ved å gå over til våre skyløsninger, ÅD Sky, får du ikke bare et høyere sikkerhetsnivå, du kan også senke skuldrene da vi tar over ansvaret for datasikkerheten til din bedrift, forklarer Roar. 

Alle Ålesund Data sine skykunder får tilbud om oppkobling mot en døgnkontinuerlig alarmsentral, ÅD MTR alarmsentralen. Alarmsentralen tar seg av både kjente og ukjente trusler 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året, uten at du trenger å ofre det så mye som en tanke. I tillegg er ÅD MTR alarmsentralen døgnbemannet med et fysisk team bestående av dedikerte trusseljegere som har som mål å identifisere og stoppe nye trusler før et angrep skjer.

Her kan du lese mer om sikkerheten rundt Ålesund Data sine skytjenester.

2: Uforutsette IT-kostnader

IT-tjenester er kostbare, og de kan materialisere seg av mange årsaker, som for eksempel nød-patching. Dette er noe som gjøres av et IT-selskapet for å beskytte bedriften mot en overhengende risiko for dataangrep. 

– Dessverre skjer dette oftere enn vi ønsker. Man må fort regne med 4-6 nød-patchinger i løpet av et år, dersom vi må iverksette en slik oppdatering av server og PC-er for å holde en trussel på avstand. Dette blir fort kostbart, forklarer Roar. 

IT-utgifter til service og support kan også raskt bli høye dersom man har en infrastruktur som ikke er helt optimal for bedriften. 

– Med skytjenester fra Ålesund Data betaler du et månedlig beløp per bruker, men ulikt fra mange andre skyleverandører så tar vi ikke betalt per time dersom bedriften din trenger hjelp. I ÅD Sky inngår ubegrenset med service, støtte og drift, forklarer Roar. 

Her kan du lese mer om hva som er inkludert i skytjenesten ÅD Sky.

3: Behov for kostbare investeringer 

Men det er ikke bare uforutsette nød-patchinger og supporttjenester som kan føre til store og uventede utgifter for en bedrift. Bruker bedriften en lokal server trenger den å skiftes ut med jevne mellomrom. 

– Det blir fort dyrt, som du så i punktet over, dersom man ikke investerer i nytt utstyr. Da blir bedriften ofte sittende med en infrastruktur som ikke er optimal, lite fleksibel for endringer og vekst, og ofte mer utsatt for trusler. Dette gjør at mange velger å gå over til å bruke skytjenester, fremfor å investere i nytt utstyr til å ha in-house, forklarer Roar. 

Med skytjenester er det ikke behov for nye investeringer på servere og annet nøkkelutstyr, heller ikke om du har behov for å ekspandere.

– Om bedriften trenger større server i skyen er det bare noen enkle tastetrykk til for å skalere opp, sier Roar. 

Les også: Har din bedrift god nok nettverkssikkerhet?

4: Huske oppdateringer og backup

Med en lokal server er backup-rutiner viktig. Glemmer du å ta backup kan det fort få store konsekvenser dersom uhellet er ute. Det finnes mange råd om backup-rutiner, men det aller enkleste vil uansett være å slippe og tenke på det. 

– Med ÅD Sky går all backup og oppdateringer automatisk. Det vil si at du og dine ansatte slipper å tenke på oppdateringer av server, office-programmer og e-post, forklarer Roar.  

Les også: 5 ting du må gjøre for å beskytte deg mot hacking

5: Lite tilgjengelige dokumenter som er tungvint å samarbeide om

Dette er forskjellen som trolig vil bli mest tydelig for flest i bedriften. For når bedriften har etablert seg i skyen, vil det si at de ansatte har tjenester og dokumenter tilgjengelig uansett om de sitter på toget, hytta eller på et hotell i utlandet. 

– Dette er ikke bare praktisk for åpenbare årsaker som vi nå har blitt veldig oppmerksomme på etter at koronapandemien ble en del av hverdagen vår. Men det betyr også at bedriften raskt er oppe og kjører igjen dersom det skjer uforutsette ting, som for eksempel havari på utstyr eller en brann, forklarer Roar. 

 

Lyst å vite mer om skytjenester for bedrifter?