Scroll Top
ÅD MTR - IT-sikkerhet

BESKYTT BEDRIFTEN MOT DATAANGREP MED ÅD MTR

SLIK KAN DU ENKELT PRIORITERE IT-SIKKERHET OG OVERVÅKNING AV DINE DATASYSTEMER.

Tenk deg, at du en dag får en telefon. Bedriften som du leverer varer til har blitt angrepet av hackere på grunn av en e-post sendt fra din adresse.

Dette er ikke fiksjon, det skjer i dag!

Ofte får vi høre bedrifter si «Nei, vi er bare en av mange leverandører. Vi har ikke noe av informasjon som er til nytte for hackere». Eller «Vi har antivirus, så dette skjer ikke oss».

Vi skjønner at det er lett å tenke slik. Problemet er bare at det har skjedd en endring i trusselbildet og måten hackerne jobber på i forhold til cyberangrep.

I stedet for å forsøke å finne sikkerhetshull over en enorm mengde maskiner, via en automatisert prosess (spray and pray), jobber hackerne nå mer målrettet. De benytter seg av delvis automatiserte system, men prosessen i et angrep er i stor grad styrt av hackerne. Når svakhetene i ditt system er funnet, tar de over.

ÅD MTR - Vi beskytter din bedrift mot dataangrep
ÅD MTR - beskyttelse og overvåking av bedriftens datasystemer

INGEN BEDRIFT ER FOR LITEN FOR Å BLI HACKET

Hackerne bryr seg heller ikke om hvem du er, om du er stor eller liten, men hva du er. Frukten som henger lavest er lettest å nå og krever minimalt med ressurser. Med andre ord; oppdaterer du ikke programvaren, har du ikke en oppdatert brannmur, antivirus, to-faktor ol., da er du automatisk et attraktivt mål.

Via deg kan hackerne nå ut til dine relasjoner. Før du får opp meldingen om at dine data har blitt kryptert, så har en hacker jobbet aktivt på dine system for å utnytte de data som ligger der. Dataene fra ditt system brukes til videre angrep på andre og til å hente ut og selge informasjon som blant annet passord og tilgang til banksystemer.

PRIORITER DATASIKKERHET FØR DET ER FOR SENT

Når meldingen om at dine system har blitt kryptert så er jobben over. Hackerne har selv aktivt gått inn og utført flere operasjoner som vil gi de gevinst, enten pengene kommer fra dere eller systemene de har fått tilgang til.

Hvis ikke du betaler, gjør noen andre det. Hackerne bryr seg rett og slett ikke.

Fordi trusselbilde har blitt så komplekst, er det grunnleggende at man har en sikkerhet på plass som kan matche dette. Derfor ønsker vi å introdusere ÅD MTR.

Beskyttelse mot dataangrep - ÅD MTR fra Ålesund Data
ÅD MTR

ÅD MTR OVERVÅKER DINE DATASYSTEM 24/7

ÅD Managed Threat Response er en 24/7-tjeneste som jobber aktivt med trusseljakt, monitorering, påvisning og respons. Det betyr at vi utnytter sikringsmekanismene på lik linje som hackere bruker på angrep.

Det ligger en rekke automatisert prosesser som overvåker og kontrollerer, samt forhindrer angrep. Samtidig har man et eget team med mennesker som overvåker systemene og reagerer om noe skulle skje.

Vi vil gjerne gå i detaljer og fortelle mer om hva dette kan bety for deg. Hvis du ønsker et møte med mer informasjon så kommer vi gjerne på besøk eller vi kan sette opp et Teams-møte. Kontakte oss så finner vi den beste løsningen for din bedrift.