working-791175_1920

Utnytt muligheten i Teams

Utnytt mulighetene i Teams

Mange har alt jobbet fra hjemmekontoret en god stund og det har nok vært en omstilling på mange måter. Men vi ser at teknologien er en effektiv problemløser. Barna holder kontakten med skolemiljøet sitt og for bedrifter betyr det at man kan avholde møter uten å samle seg i et fysisk møterom.

Teams er et verktøy som gjør samarbeid over avstand enklere. Flere tenker på Teams som et rent chatteverktøy, men det er så mye mer. Det er en allsidig samarbeidsplattform. Man kan ha videomøter eller dele dokumenter slik at flere kan jobbe i samme fil. Det er også mulig å legge til flere moduler som for eksempel Planner, slik at man kan få en oversikt over oppgaver i enkle prosjekter. Eller Forms for enkle undersøkelser.

Den siste tiden har nok vært en stresstest for de fleste når det kommer til å finne nye måter å samarbeide på. Teknologiens verden endrer seg raskt og det er viktig å holde seg oppdatert. Hvis du ønsker kurs i bruk av Teams, så kan vi ordne det.

Når man har et godt grunnlag, så vil man kunne føle seg tryggere til å utforske de mulighetene som ligger i Teams. Da vil man få utnyttet verktøyet, slik at man kan jobbe mer effektivt og holde bedriften i gang i en krevende hverdag.