Scroll Top

Overvåkning

Forebygg problemer

Forutsigbarhet, høy oppetid og en stabil drift av IKT-systemer fordrer at man VET hva som foregår i systemene, og ikke tror. For å kunne vite må man følge med, og monitorere. I «gamle» dager var stort sett den eneste måten å gjøre dette på å bruke mye tid på å tråle gjennom alskens logger på servere og andre systemer, for å se etter avvik. I dag har vi teknologi som gjør mye av jobben.

  • Vi monitorerer servere og PC-er i nettverket hos Dere 24/7, og oppdager ofte feil før de eskalerer til et problem eller i verste fall full driftsstans.
  • Vi kombinerer overvåkningen med trendanalyse, for å kunne forebygge problemer over tid.
  • Monitoreringen ser etter blant annet mulige sikkerhets-trusler, sårbarheter, status på RAID i servere, tilgjengelig lagringsplass, maskinvarefeil, og mye mer.

I tillegg følger vi med på programvare-oppdateringer, og da ikke bare Microsoft-oppdateringer(«patch-management»). Den viktigste beskyttelsen mot skadevare er utvilsomt å holde systemer mest mulig oppdaterte til enhver tid. Og det faktum at en administrator kan monitorere sikkerhets-trusler og sårbarheter sentralt, øker sikkerheten betraktelig.