Scroll Top

Sikker e-post

Sikker kommunikasjon med kryptert e-post

Etter at GDPR trådte i kraft har behovet for kryptert epost økt betraktelig. Det sendes mye epost med personopplysninger hver eneste dag. Dette er informasjon man ikke vil ha på avveie. Hvis det kommer på avveie så kan bedriften få et problem ift. GDPR. I verste fall får man store bøter.

  • E-post er en usikker kommunikasjons kanal, som kan avlyttes.
  • En analogi på vanlig e-post er postkort: man har mer eller mindre samme grad av beskyttelse.
  • Ikke bare kan uvedkommende «avlytte» en e-post, men hva om den feilsendes? E-post feilsendes i hopetall hver eneste dag.
  • Eneste gode beskyttelse er å benytte kryptert epost for sending av fortrolige data og personopplysninger.
sikker_epost_mobil_alesund_data

Vi kan tilby en rimelig, sikker og brukervennlig løsning for kryptert epost. Den består ganske enkelt av en ekstra knapp i Outlook, som Dere klikker på når dere skal sende en epost kryptert. Ta kontakt for mer informasjon og priser.