Scroll Top

Sophos home

Over 200 millioner bedriftsbrukere over hele verden er avhengige av Sophos for å beskytte dem mot IT-trusler.

Sophos-løsninger har vunnet mange bransjepriser, og blant de som benytter seg av Sophos er Toyota, Xerox og Heinz for å nevne noen.

Sophos Home gir deg som hjemmebruker denne typen beskyttelse av kommersiell kvalitet.

Prøv det selv, gratis. Sophos Home.