Scroll Top

Dokumentasjon

«Failing to plan is planning to fail»

En systeminstallasjon må dokumenteres og oppdateres når det skjer endringer. Gjennom grundig kartlegging kan vi spare både dere og oss for tid og ergrelser seinere. Det å dokumentere virker kanskje ikke viktig, men den legger et grunnlag som er helt nødvendig for at teknikere skal kunne gjøre en god jobb, samt kunne løse problemer raskt og effektivt. Uten dokumentasjon vil det gå med kostbar tid til å «finne ut av saker og ting».

Vi kan dele inn dokumentasjonsbehov i fem hovedgrupper:

 • systemdokumentasjon av nettverk og utstyr (IKT-systemer)
  – Viktig hjelpemiddel for teknikere som skal utføre arbeid.
  – Hjelpemiddel ved eventuelle forsikringsoppgjør (inventar).
 • dokumentasjon av driftsoppgaver og rutiner
  – Sikrer at viktige oppgaver blir utført på korrekt måte og på korrekt tidspunkt.
 • dokumentasjon av arbeidsprosesser og informasjonsflyt
  – Viktig med tanke på GDPR: ha kontroll på hvor persondata befinner seg og hvordan disse behandles.
 • dokumentasjon av brukerstøtte
  – Brukere må vite hvor og hvem de skal kontakte hvis det oppstår problemer.
 • informasjon og dokumentasjon for brukere
  – Informasjon som hjelper brukere å utføre sine arbeidsoppgaver.
dokumentasjon_aledata_8

Ålesund Data kan bistå med alle typer dokumentasjon, og våre kunder med bedriftsmedlemsavtale får også mye av dette som en del av avtalen, uten ekstra kostnader. Ta kontakt for mer informasjon og priser.