Scroll Top

Maritimt

Maritim IT- og cybersikkerhet

Vi leverer komplette IT-løsninger og systemintegrasjon til fartøy i alle størrelser og kan hjelpe med de nye ISM-kravene til maritim cybersikkerhet. 

Fra 2021 ble maritim cybersikkerhet et ISM-krav som skal være med i rederiets sikkerhetsstyringssystem og håndteres på lik linje som andre risikoer om bord. Dette krever gode systemer som vi i Ålesund Data kan hjelpe din bedrift med.

Dette er ISM-kravene for maritim cybersikkerhet

Enkelt fortalt stiller ISM-kravene fra 2021 krav til å vurdere risikoer knyttet til digital informasjonsteknologi og operasjonell teknologi om bord i skip, samt innføre vern mot trusler knyttet til disse.

Planer og prosedyrer for håndtering av eventuelle maritime cyberangrep skal tas inn i rederiets eksisterende sikkerhetsstyringssystem. Sjøfartsdirektoratet har som oppgave å føre tilsyn med at kravene blir fulgt opp.

Her kan du kan gå mer i dybden på ISM-kravene til maritim cybersikkerhet, samt lese om hvorfor skip angripes av hackere.

Beskytter rederi mot dataangrep

Vi i Ålesund Data bistår store rederier som blant annet Sølvtrans og Strand Rederi med å sikrer seg mot maritime cyberangrep. Les mer om samarbeidet her:

Slik skal Sølvtrans sikre seg mot maritime cyberangrep

Strand Rederi styrker den maritime datasikkerheten

IT-løsninger for skip

IT-løsningene du får av Ålesund Data inkluderer integrering av alle typer løsninger for optimalisering av bredbåndskapasitet på skip, hvor “iTrust Bandwidth Optimizer” er en av disse løsningene.

Lang erfaring og ekspertise innen maritim IKT gjør at vi har et stort kundegrunnlag i den maritime næringen, både nasjonalt og internasjonalt.

Ålesund Data AS er medlemsbedrift i den maritime klyngen på Møre, som har status som Global Centre of Expertise. Denne forretningsklyngen produserer noe av den mest innovative og avanserte teknologien i verden, og består av et stort antall produsenter i verdensklasse som tidligere Rolls-Royce og Kongsberg Evotec. Klyngen utgjør over 22 000 ansatte, og drifter 40% av verdens moderne flåte til sjøs.