Atle Knutsen i Ålesund Data

Fagsystem og skytjenester: Hvordan funker det?

Det er ett spørsmål som ofte går igjen når bedrifter ønsker å ta i bruk skytjenester: «Kan fagsystemet vårt flyttes til skyen?»

– Ja, dette er noe de aller fleste som bruker fagsystem spør oss, bekrefter Atle Knutsen som er kunderådgiver i Ålesund Data.

Spørsmålet er enkelt nok, men svaret er ikke alltid like beint fram å svare på.

Hvilke fagsystem kan du bruke fra skyen?

– Svaret på spørsmålet varierer alt etter hvilket fagsystem det er snakk om, og hvordan bedriften bruker fagsystemet. Om man er dypt inne i systemet eller bare bruker noen funksjoner, kan utgjøre en stor forskjell, sier Atle. 

Ålesund Data har i dag en rekke bedrifter som jobber med ulike fagsystem knyttet opp til vår skytjeneste ÅD Sky

Dette gjelder blant annet fagsystem innen: 

 • Applikasjonsprogramvare
 • Dataassistert konstruksjon
 • Innkjøp og logistikksystem
 • Vedlikeholdssystem
 • Jussystemer
 • Regnskapssystem
 • Kompetansesystem
 • Informasjonsprogram
 • Design- og tegneprogram
 • Faghandel
 • CRM- og relasjonssystem
 • Lege- / Tannlegesystem


– Noen yrkesgrupper, spesielt de som jobber med tunge filer, kan oppleve at skyen gir en forsinkelse som gir en tungvint arbeidshverdag. For disse anbefaler vi en hybrid skyløsning, forklarer Atle.

Hva er en hybrid skyløsning, og hvem passer det for?

En hybrid skyløsning fungerer slik at bedriften fremdeles beholder deler av tjenestene sine, for eksempel fagsystemet, på lokal server, men flytter alt annet over til skyen. 

– Jeg vil anslå at i 75 % av tilfellene kan man flytte hele bedriften, inkludert fagsystemet, rett i skya. I de tilfellene det ikke lar seg gjøre, går vi gjerne for en en hybrid skyløsning, forklarer Atle. 

Å bytte fagsystem er en tung prosess, og noe som mange bedrifter unngår så godt de kan. 

Mange tenker derfor at kompatibiliteten mellom fagsystemet og skya er avgjørende for om bedriften skal gå over til å bruke skytjenester, men slik er det ikke. 

– Slik vi ser det er dette med hybride skyløsninger som en slags overgangsordning. Den teknologiske utviklingen går i en rasende fart og det er nok bare snakk om tid før alt vil kunne flyttes til skyen. Inntil da er det om å gjøre å sy sammen gode løsninger for bedriftene og det er vi i Ålesund Data gode på, sier Atle.

Fordeler med å ha fagsystem i skyen

Når en bedrift velger å gå over til skytjenester er det ofte på grunn av en eller flere av de følgende årsakene: 

 • Bedriften får forutsigbare, faste IT-kostnader.
 • Høyere nivå av sikkerhet.
 • Bedriften slipper å tenke på vedlikehold av server, oppdateringer og backup.
 • Det blir enklere for de ansatte å samhandle via dokumenter o.l..
 • De ansatte får en mer fleksibel arbeidshverdag ved at de har tilgang til dokumenter fra hvor som helst og kan jobbe fra der de ønsker.

– Det er ikke noe annerledes å knytte fagsystemet til skyen enn resten av bedriften. Enkelt fortalt blir du kvitt mange bekymringer og får en enklere og mer forutsigbar hverdag for de ansatte i bedriften, sier Atle.

 

Vurderer du å ta bedriften til skyen? Her finner du svar på alle dine spørsmål: 

Skytjenester for bedrifter: Hva er skytjenester?

Skytjenester for bedrifter: Er sikkerheten god nok?

Hva koster skytjenester for bedrifter?

5 utfordringer bedriften unngår med skytjenester

Slik flytter du bedriften over på skytjenester

Fagsystem og skytjenester: Hvordan funker det?