Scroll Top
Skytjenester for bedrifter-7

Hva koster skytjenester for bedrifter?

Vurderer du å ta bedriften til skyen? Her får du oversikt over hvordan skytjenester for bedrifter som oftest prissettes.

– Generelt sett prissettes skytjenester for bedrifter nesten alltid med et fast beløp per bruker per måned. Det kan være store prisforskjeller, da månedsprisen vil avhenge av funksjonalitet, altså hva skytjenesten skal innebære, sier Bjørnar Furuhovde som er kunderådgiver i Ålesund Data.

Ulike innhold- og prispakker med skytjenester for bedrifter

Mange leverandører av skytjenestene kan virke ganske rimelige, men da får du heller ikke så mye inkludert. 

Et eksempel er e-post fra Microsoft. Den enkleste pakken inkluderer kun e-post og ikke Outlook. Det vil si at du må gå via nettleseren når du skal lese eller sende e-post. Betaler du litt mer får du tilgang til Outlook, i tillegg til full Office-pakke. 

– Det blir litt som når du skal kjøpe bil. Bilen har en grunnpris, så øker prisen etter hvert som man krysser av på lista over ekstrautstyr, forklarer Bjørnar. 

Her kan du lese mer om hvilke bedrifter skytjenester passer for. 

All inclusive skytjeneste for bedrifter

Hos Ålesund Data er skytjenesten for bedrifter samlet i en pakke som kalles ÅD Sky. Prissettingen er litt annerledes enn mange andre leverandører da vi tilbyr en all inclusive-avtale for våre kunder. 

– Vi tar også et fast beløp per bruker per måned, men ulikt fra mange andre leverandører av skytjenester for bedrifter tar vi ikke betalt per time om bedriften trenger hjelp. Ubegrenset med service, støtte og drift er inkludert i vår all inclusive-avtale, ÅD Sky, sier Bjørnar. 

Her kan du lese mer om hva som er inkludert i skytjenesten ÅD Sky.

Kostnader på skytjenester vs. lokal server

Bedrifter som bruker ÅD Sky har et forutsigbart beløp å forholde seg til, uansett hvilke IT-utfordringer de møter i sin arbeidshverdag. Dette er ofte en av hovedgrunnene til at bedrifter tar i bruk ÅD Sky, de er lei uforutsette og høye IT-kostader. 

– En vanlig årsak til uforutsette kostnad med lokal server er det som kalles nødpatching. Altså dersom det må iverksettes oppdateringer av server og PC-er for å beskytte bedriften mot en overhengende risiko for dataangrep. I slike tilfeller må man ofte regne 4-6 nødpatchinger i løpet av et år, noe som kan bli veldig kostbart, forklarer Bjørnar. 

En annen årsak til at mange av kundene har valgt å gå over til ÅD Sky er at det blir stadig dyrere å ha IT-utstyr i eget hus, da blant annet lisenskostnadene øker kraftig. 

– Disse bedriftene må også i større grad involvere seg i alle potensielle IT-utfordringer. Den som er ansvarlig for IT må ha et forhold til kostnader på en server, hva det koster å drifte den, eventuelt erstatte den, og hva som må gjøres for å løse utfordringer osv, sier Bjørnar. 

Bedrifter som har serveren i skyen kan i større grad fristille seg fra IT-utfordringene i hverdagen. De får forutsigbare utgifter, som igjen gjør at IT-budsjettet kan fastsettes ganske så nøyaktig. 

Ønsker høyere sikkerhet – flytter til skyen

Dataangrep er noe som bli stadig mer vanlig, også for norske små og mellomstore bedrifter. På landsbasis er det snakk om daglige dataangrep, og den kjente omsetningen til Cybercrime-miljøet verden over er nå større enn omsetningen til Walmart, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook og Tesla til sammen! 

– Har man ikke et tilstrekkelig sikkerhetsnivå kan det føre til svært kostbare konsekvenser. Mange av våre ÅD Sky-bedrifter har gitt tilbakemelding på at de syntes det ble for vanskelig å ivareta et høyt nok sikkerhetsnivå selv. De valgte derfor å gå over til våre skytjenester, forklarer Bjørnar.

Les mer: Både verdens største brønnbåtrederi, Sølvtrans, og det familieeide fiskebåtrederiet Strand Rederi har valgt ÅD Sky for et høyere nivå på sikkerheten og beskytte bedriften mot dataangrep.

 

Les hele vår miniserie om skytjenester for bedrifter: 

Skytjenester for bedrifter: Hva er skytjenester?

Skytjenester for bedrifter: Er sikkerheten god nok?

Hva koster skytjenester for bedrifter?

Slik flytter du bedriften til skyen